Kapelan policjantów na teren Gorzowa (http://www.gorzow.lubuska.policja.gov.pl/serwis-informacyjny/aktualnosci/item/2214-slubowali-na-sztandar)

Mamy wolne intencje na dni powszednie, niedziele i święta.